Klasse indeling

In onderstaande tabel kunt u de diverse klasse indelingen voor de diverse exposities terugvinden zoals die gelden per 1 januari 2006.

LET OP

 • De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd is de dag waarop de hond wordt geshowd.
 • CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.
 • CACIB wordt niet vergeven in Baby-, Puppy-, Jeugd- en Veteranen klassen.
 • Het openstellen van een Kampioensklasse geldt alleen voor Kampioenschapsclubmatches en Clubmatches vanrasverenigingen. Dus niet voor een Clubmatch georganiseerd door een Kynologenvereniging.
 • Kampioenshonden mogen op een clubmatch van een Kynologenvereniging uiteraard wel in andere klassen worden ingeschreven.
 • Inschrijven in de Kampioensklasse op een Kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven.

O   = Optioneel
V   = Verplicht
V *= Uitsluitend verplicht bij CM van rasvereniging 

Klassen

Leeftijd

CACIB show

CAC show

Kampioensch. Clubmatch

Clubmatch

Babyklas 4 tot 6 mnd O O O O
Puppyklas 6 tot 9 mnd O O O O
Jeugdklas 9 tot 18 mnd V V V V
Tussenklas 15 tot 24 mnd V V V V
Openklas Vanaf 15 mnd V V V V
Gebruikshondenklas Vanaf 15 mnd V V V V
Kampioensklas Vanaf 15 mnd V V V V *
Veteranenklas Vanaf 8 jaar V V V V
Fokkersklas Vanaf 9 mnd, door exposant gefokt. n.v.t. n.v.t. O O

Collectieve klassen

         
Fokkerijklas Min. 3, max. 5 honden zelfde ras/variëteit/ fokker, mogelijk versch. eigenaren O O O O
Koppelklas Reu en Teef van zelfde ras/variëteit én eigenaar O O O O
Nakomelingenklas Reu/Teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen O O O O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelaten honden met geamputeerde staart (per 1 juni 2005)

In de vergadering van 27 april 2005 is er besloten per 1 juni 2005 honden met geamputeerde (gecoupeerde) staarten op door de Raad van Beheer erkende evenementen toe te laten, mits deze amputatie (het couperen) aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak.

De evenementen betreffen onder andere exposities, clubmatches, jonge honden dagen, wedstrijden voor jachthonden en gebruikshonden, (gedrags)testen en proeven voor jachthonden en gebruikshonden, behendigheidswedstrijden, gehoorzaamheidswedstrijden en examens.

De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina ‘operaties’ gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres én een originele handtekening van de dierenarts.

Wij wijzen u erop dat de Raad van Beheer de medische verklaringen niet controleert, tenzij er sprake is van twijfel en/of een vermoeden van misbruik en/of valsheid in geschrifte. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

Bovenstaande bepaling geldt ook voor buitenlandse honden die op Nederlandse evenementen worden ingeschreven. Ook hier geldt de toevoeging dat in landen waar een couperen is toegestaan deze honden ook zonder medische verklaring mogen deelnemen (KR art. IV 29 lid 1d).

Bij deelname aan evenementen dienen de eigenaren van aan de staart geamputeerde honden in het bezit te zijn van de vereiste verklaring, zodat deze voorafgaand aan de deelname van de betreffende hond door het ringpersoneel gekeurd kan worden.

Op de inschrijfformulieren voor evenementen zal er een apart artikel hierover in het reglement opgenomen worden en dient men bij inschrijving aan te geven of de hond al dan niet aan de staart geamputeerd is.

Toelaten loopse teven (per 27 juni 2005)

Vanaf 27-06-2005 moeten loopse teven toegelaten worden op exposities (dus uitsluitend Tentoonstellingen, Kampioenschapclubmatches en Clubmatches).

De aanpassing in het Kynologisch Reglement (KR) hiervoor volgt formeel op een latere datum. Door de Algemene Vergadering is ontheffing verleend zodat dit besluit vanaf publicatie in kan gaan.

Er volgt nog overleg over deelname van loopse teven aan windhondenrennen, coursing, veldwedstrijden en werkhondenproeven e.d. in verband met de mogelijkheid van het tegelijkertijd onaangelijnd zijn van reuen en teven en in verband met mogelijke beïnvloeding van de wedstrijd/proef door de aanwezigheid van loopse teven.

De organiserende verenigingen dienen er zelf voor te zorgen dat zij dit besluit vooraf kenbaar maken aan de dienstdoende veterinaire dienst tijdens de expositie.

Inschrijven Kampioensklasse (per 1 maart 2006)

Vanaf 1 maart 2006 geven de titels “Engels Kampioen”, "Amerikaans Kampioen” en “Canadees Kampioen” recht op het inschrijven van de hond in de Kampioensklasse op een Nederlandse expositie.

Als uitgangspunt geldt dat deze landen inmiddels een bepaalde vorm van samenwerking met de FCI zijn aangegaan plus het feit dat 18 Europese landen deze titels al accepteren voor inschrijving in de Kampioensklasse. Uiteraard geldt ook hierbij dat er bij de inschrijving wel een kopie van het originele kampioenschap moet zijn bijgesloten.

Vervallen verplichte veterinaire keuring (per 1 januari 2006)

Per 1 januari 2006 is de Veewet door de Rijksoverheid ingetrokken. Dit betekent dat, gelet op de positieve stemming over het afschaffen van de Veterinaire Keuring op onze evenementen, het Bestuur van de Raad van Beheer op woensdag 11 januari 2006 heeft vastgesteld dat, met het intrekken van de Veewet, de verplichte veterinaire keuring, niet meer van toepassing is.

In plaats daarvan komen de volgende uitvoeringsregels:

 • Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren schriftelijk te verklaren dat de honden voldoende gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabies), middels ondertekening cq inzening van het inschrijfformulier.

Voor tentoonstellingen op CAC en/of CACIB niveau gelden daarnaast de volgende extra regels:

 • Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd; 
 • Er dient een dierenarts bij de ingang te staan van 08.00 tot 10.00 uur. Deze dierenarts beslist, bij het binnenlaten van de ingeschreven honden, of hij/zij een hond nader wil onderzoeken. Als de dierenarts besmettingsgevaar vreest, dan wordt de betrokken hond onmiddellijk afgezonderd. De organisator draagt er zorg voor dat de betrokken hond in quarantaine geplaatst kan worden;
 • Naast de verplichte aanwezigheid van een dierenarts bij de ingang van 08.00 tot 10.00 uur, dient er gedurende de hele dag een dierenarts aanwezig te zijn in het gebouw of op de locatie, dan wel dient deze dierenarts voor een spoedgeval binnen tien minuten aanwezig te kunnen zijn;
 • De organisator zorgt ervoor dat een dierenambulance aanwezig is, of binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

Voor organisatoren van exposities geldt dat het uitvoeringsreglement gezien moet worden als een onderdeel van het Kynologisch Reglement.

Bron: Raad van Beheer