Het VFR is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Pointer club op 28 oktober 2015. Nu deze ook door de Raad van Beheer is goedgekeurd is het VFR in werking getreden.

Klik hier voor het VFR.