Beste leden Nederlandse Pointer Club,

J.l. 19 mei heeft de Jaarlijkse ALV van de NPC plaatsgevonden, die zeer ontspannen en constructief is verlopen.

De jaarprijzen Beste Reu / Beste Teef zijn uitgereikt, evenals de jaarprijzen voor beste Pointer in de diverse wedstrijd disciplines.

 

De jaarprijzen

BESTE REU: Dansk Dynasty Kondor van Sander de Heus

 

BESTE TEEF: JESS van Bep van den Brink

De Nederrijkbokaal: Vlaklands’ Rody van Theo Kerklaan

De Verwey Bokaal: Jim dos Potinhos van Ilona Joustra

De Grande Quête Bokaal: Jim dos Potinhos van Ilona Joustra

 

Omdat er helaas nog geen aanmeldingen op het secretariaat ontvangen zijn voor de in te vullen functies van voorzitter en secretaris, is in overleg met de aanwezige leden besloten, dat het waarnemend bestuur voorlopig zal bestaan uit:
Voorzitter: Ilona Joustra
Secretaris: Elly ’t Lam
Penningmeester: Theo Kerklaan

Beide vacatures (Voorzitter en Secretaris) blijven van kracht. U kunt zich dus te allen tijde nog aanmelden voor één van de functies.

Om de werkzaamheden van de bestuursleden te ondersteunen, zullen enkele functies buiten het bestuur om door bestaande commissieleden uitgevoerd worden.
Commissie herplaatsers o.l.v. Jenny Konijnenburg zal ook uitvoering gaan geven aan pupinformatie en fokkerijzaken
Commissie puntentelling tentoonstellingen o.l.v. van Mireille van den Brink zal eveneens werkzaamheden overnemen voor wat betreft de FB publicaties de NPC aangaande.
Marjolein Kamman blijft supervisor van de NPC Website.

Wij bedanken de ALV voor het in ons gestelde vertrouwen en wij zullen ons positief blijven inzetten voor het welzijn van de NPC en haar leden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Nederlandse Pointer Club