Hier kunt u een video bekijken van Pointers en Setters die meedoen in de grande cerca, de meesterklasse als het op veldwerk aankomt. Geniet ervan!!!