Na zich 7 jaar ingezet te hebben voor de NPC, heeft Elly 't Lam besloten om bij het beëindigen van haar termijn als secretaris, zich niet meer verkiesbaar te stellen. Het bestuur bedankt haar hartelijk voor al het werk wat zij voor de NPC gedaan heeft. Uit handen van voorzitter Ilona Joustra ontving zij een bos rozen.
Tijdens de ALV is ook een nieuw lid tot het bestuur aangetreden. We verwelkomen Marjan Holwerda van harte als nieuw algemeen bestuurslid van de NPC.