Tijdens een keurmeestersoverleg van vorige week is gebleken dat op een wedstrijd in het voorjaar van 2022 enkele deelnemers geen werkboekje bij zich hadden . 

Indien dit vooraf bekend was geweest, hadden zij niet mogen meedoen aan de wedstrijd.

Let op:

Het is verplicht om een werkboekje mee te nemen naar een Veldwedstrijd (zie AVR Artikel 5 lid 5: -pagina 14-):

´5. Eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschapsveldwedstrijd volgens alle wedstrijdvormen, geregeld in de diverse supplementen, zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat om daarin alle resultaten te laten vermelden.”

Het is de taak van de wedstrijdorganisatie om alles van tevoren te controleren:

Onder andere stamboeknummer, chipnummer en het vooraf aan de wedstrijd inleveren van het werkboekje bij de wedstrijdleiding.

Tijdens het desbetreffende keurmeestersoverleg is afgesproken dat bij het accepteren van een uitnodiging door de keurmeesters zij de organiserende vereniging erop zullen wijzen dat naleving van dit voorschrift strikt nageleefd zal worden.

Indien de gegevens van hond en/of voorjager niet correct zijn of het werkboekje niet voorafgaand aan de wedstrijd bij de wedstrijdleiding is ingeleverd, wordt men uitgesloten van deelname.