Alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de Nederlandse Pointer Club (NPC) tenzij anders aangegeven. De informatie op deze site mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPC worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is niet toegestaan de afbeeldingen op deze website op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPC. 

Indien u (foto)materiaal aanlevert ter publicering op deze website, dan geeft u daarmee de NPC het onherroepelijke recht deze materialen te (her)gebruiken in alle papieren en electronische publicaties van de NPC, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De NPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze site. Daarnaast aanvaardt de NPC geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.