Stond de op 25 juni 1884 geboren en onder N.H.S.B. Nr. 5 ingeschreven pointer teef "Lady Lula" nog aan het begin van de georganiseerde kynologie in Nederland, het zou nog tot 1938 duren voordat de Nederlandse Pointer Club op 15 november werd opgericht, ondanks de toen relatief grote populariteit van de Pointer.

De heren Schouten en Coppens maakten deel uit van het bestuur als respectievelijk voorzitter en secretaris.

Na de oorlog bleek van de Pointer Club niet veel meer over te zijn. De heer E.H. Van Schuppen, heeft toen in de Hondenwereld van 16 juni 1948 een oproep geplaatst om aandacht voor onze vereniging te vragen om deze zodoende van de ondergang te behoeden.
Deze oproep resulteerde in de "heroprichting" in datzelfde jaar.

Het bestuur werd gevormd door de heren Lambooy, Stahlenberg, Verwey, Van Schuppen en Van Bussel. Het is dan ook mede aan deze heren te danken, dat in 1978 voor de Nederlandse pointer liefhebbers enkele feestelijke bijeenkomsten georganiseerd konden worden ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.
De heer E.H. van Schuppen is vanaf de heroprichting tot aan zijn overlijden in 1988 zeer nauw betrokken geweest bij onze vereniging. Hij heeft gedurende vele jaren een prominente bijdrage aan de NPC geleverd.
De heer E.H. van Schuppen is Erelid van onze Vereniging.

 

 

Over de NPC

De doelstelling van de NPC is om Liefhebbers van de Pointer nader tot elkaar te brengen, om de liefhebberij voor het ras in Nederland te bevorderen en om de kwaliteit van het ras te veredelen. Wilt u hier onderdeel van uitmaken, kijk dan snel hoe u lid kunt worden. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

Contact

Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken door het contactformulier in te vullen. We zullen uw mail dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.