De Nederlandse Pointer Club (NPC) is opgericht in 1938 en is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland om de belangen te behartigen in Nederland van het staande jachthondenras de “POINTER”.
De NPC is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer V-480832.
De NPC wordt geleid door een Bestuur van 5 personen welke door de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen. Het ledental varieert jaarlijks tussen de 100 en 150 leden.
De website van de NPC is bereikbaar onder: www.nederlandsepointerclub.nl.
Op deze site staat de actuele bestuurssamenstelling en functieverdeling.
De NPC is lid van de Internationale Pointer Club en als Veldwedstrijd Organiserende Vereniging erkend door de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden, een samenwerkingverband van de RvB en de KNJV.

DOELSTELLING VAN DE NPC

Liefhebbers van de Pointer nader tot elkaar te brengen.
De liefhebberij voor het ras in Nederland te bevorderen.
De kwaliteit van het ras te veredelen.

 

 

Over de NPC

De doelstelling van de NPC is om Liefhebbers van de Pointer nader tot elkaar te brengen, om de liefhebberij voor het ras in Nederland te bevorderen en om de kwaliteit van het ras te veredelen. Wilt u hier onderdeel van uitmaken, kijk dan snel hoe u lid kunt worden. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

Contact

Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken door het contactformulier in te vullen. We zullen uw mail dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.