Quodian's Bora x Pawprint High Five

 

KENNELNAAM : Záruka's
Datum dekking : 5 augustus 2023
Datum geboorte : 4 oktober 2023
aantal reuen : 4, nog 1 reu beschikbaar
aantal teven : 3, nog 1 teef beschikbaar
Naam fokker : Marjan Holwerda
Adres : Foarwei 116, 9104 CA Damwâld
Telefoonnummer(s) : 0511227485
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website
   
MOEDER  
Naam van de TEEF : Quodian's Bora (Beau)
Geboortedatum : 02-03-2019
NHSB : 3151169
Kleur : Wit en oranje
Gezondheid : HD-A
Overig gezondheid
Exterieur : Uitmuntend
Titel : CAC-BOS KCM NPC '22, Ned. Kampioen  
Veldwerk :
Overige (werktitels : Therapy Dog Certificate
 

 

 

VADER  
Naam van de REU : Pawprint High Five (Hasty)
Geboortedatum : 02-03-2020
NHSB : MET.Poi.278/20
Kleur : Wit en zwart
Gezondheid : HD-A
Overig gezondheid
Exterieur : U
Titel : European Winner '21, HPJ ClubWinner CAC-CACIB-BOB
Veldwerk
Overige (werk)titels : Working Ability Test

 

     

          
            
     
     
       
       
   
   
   
   
   

 

 

 

Alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van de Nederlandse Pointer Club (NPC) tenzij anders aangegeven. De informatie op deze site mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPC worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is niet toegestaan de afbeeldingen op deze website op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPC. 

Indien u (foto)materiaal aanlevert ter publicering op deze website, dan geeft u daarmee de NPC het onherroepelijke recht deze materialen te (her)gebruiken in alle papieren en electronische publicaties van de NPC, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De NPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze site. Daarnaast aanvaardt de NPC geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

 

 

Wat is een cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet.

Wij gebruiken de volgende cookies:
First party cookies:
– Statcounter (tracking cookies)
– Functionele en technische cookies (sessiecookies)
– Overig: cookie control cookies

First Party Cookies

Statcounter (tracking cookies)

Doel van de cookie: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van StatCounter.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van de NPC te laten functioneren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. 

Overig: cookie control cookies

Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op uw apparatuur:

– Statcounter

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

U kunt via de instellingen van uw browser aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de Help-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

– Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
– Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
– Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

 

 

 

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.
De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel VIII.1 en verder).

Wijziging basisreglement welzijn & gezondheid (bwg)

In de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het BWG, in die zin dat de 12-maandenregel wordt aangepast.
De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan luiden: "Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit."

Dekking strafbaar

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

Regels basisreglement welzijn & gezondheid

Artikel VIII.1

  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren. 

Artikel VIII.2

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3 
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4

  1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
  2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

Inteeltbeperking 

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken.

 

 

Meer artikelen …

Pagina 1 van 5

Over de NPC

De doelstelling van de NPC is om Liefhebbers van de Pointer nader tot elkaar te brengen, om de liefhebberij voor het ras in Nederland te bevorderen en om de kwaliteit van het ras te veredelen. Wilt u hier onderdeel van uitmaken, kijk dan snel hoe u lid kunt worden. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

Contact

Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken door het contactformulier in te vullen. We zullen uw mail dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.