Beste leden Nederlandse Pointer Club,

J.l. 19 mei heeft de Jaarlijkse ALV van de NPC plaatsgevonden, die zeer ontspannen en constructief is verlopen.

De jaarprijzen Beste Reu / Beste Teef zijn uitgereikt, evenals de jaarprijzen voor beste Pointer in de diverse wedstrijd disciplines.

Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn en uw hond(en) te melden voor de Britse Staande Hondenshow, welke op zaterdag 13 juli a.s. gehouden wordt te Apeldoorn.

De Coupe d'Europe is ten einde en het verheugt me te kunnen mededelen, dat Caronte del Cangia (Voorjager Giacomo Cantoni, eigenaar Ilona Joustra) zich als 5e met Uitmuntend heeft kunnen kwalificeren.

Dave van 't Land

Op maandag 26 februari jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze geweldige Pointervriend Dave van 't Land na een ernstige ziekte overleden is. We wisten dat een afscheid voor altijd binnen afzienbare tijd een feit zou zijn, maar nadat Ilona en ik hem nog recent een bezoekje gebracht hebben en hij toen met ons nog over de vogels in de tuin en de slechte wildstand in de polder sprak, konden we niet vermoeden dat het al zo snel zou zijn.

Nieuwe protocollen voor vermeldingen op de website

Het bestuur heeft om duidelijkheid te scheppen een aantal protocollen opgesteld. Deze zijn te vinden onder het menu "Fokkerij".
Klik hier voor de directe links:

Dekreuen
Pupinformatie
Herplaatsers

Veldwedstrijd organiserende(ras)verenigingen hebben statutair het behoud en de verbetering van het ras verankerd, onder meer als het gaat om de natuurlijke jachteigenschappen. Voor de staande hond betekent dit, dat de hond qua bouw en motoriek geschikt moet zijn voor het werk en moet beschikken over jachtpassie, de wil om voor te staan en een goed karakter. Mede aan de hand daarvan kan tot een selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal worden gekomen.

Het VFR is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Pointer club op 28 oktober 2015. Nu deze ook door de Raad van Beheer is goedgekeurd is het VFR in werking getreden.

Klik hier voor het VFR.

Dit weekend bereikte ons het bericht van het overlijden van ons erelid Peter Eering.
Peter heeft tijdens zijn leven veel betekend voor de Staande honden (sport) en voor de Pointer in het bijzonder.

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Met grote verslagenheid heeft de Pointerwereld er kennis van moeten nemen dat Franz Groenen op de laatste dag van het vorige jaar zijn geliefde broer Guy is gevolgd naar de Eeuwige Jachtvelden. Franz was een zeer aimabel mens, gastvrij en liefhebber van een mooi glas wijn, een goede maaltijd en daarna een beste sigaar. Jachthouder van fraaie jachtvelden rond Waterloo welke hij in het verleden, toen de patrijzenstand dat nog toeliet, beschikbaar stelde voor de Grande Quête wedstrijden waarin zowel beroeps- als amateurvoorjagers uit heel Europa hun Pointers en Setters uitbrachten. En later voor kleinere wedstrijdenvormen, omdat de wildstand, zoals in vele jachtvelden in West Europa, sterk achteruit ging.

De Raad van Beheer is als overkoepelende  organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.
De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren. 

Onderstaand bericht kreeg het bestuur binnen van de Raad van Beheer:

Geacht bestuur,

Op initiatief van Nederland die zich hard heeft gemaakt – ook binnen de FCI – om honden mede te keuren op hun geschiktheid hun oorspronkelijk werk te verrichten, heeft de FCI een schrijven doen uitgaan waarin gewezen wordt op algemene punten waarop een keurmeester moet achten tijdens het keuren.
 
Wij verzoeken u dan ook om de bij u ambterende keurmeesters hiervan op de hoogte te brengen als zij bij u een keuring verrichten.


Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.

Internationale veldwedstrijden (CACIT)

De FCI heeft het volgende besloten: bij een internationale veldwedstrijd (CACIT) moet ten minste 1 officiële FCI keurmeester aanwezig zijn, afkomstig uit een ander land dan het organiserende land. Dit geldt voor alle veldwedstrijden (Retrievers, Aardhonden, Spaniels, Continentale en Britse staande honden en Hounds) en is geldig vanaf 1 juli 2013.

Na geruime tijd van voorbereiding is de tweede druk van dit Standaardwerk voor Staande Honden tot stand gekomen.